I Media

Egoistiska föräldrar sätter barn i religiösa friskolor

Den nya skollagen är mycket tydlig: undervisning skall vara icke-konfessionell, vila på vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig. Men är det verkligen möjligt att respektera lagstiftarens och Skolverkets direktiv för människor som håller religionen så högt att de är motiverade att driva en religiös skola eller placera sina barn i den? Det skriver läraren Peter Illi på Newsmill.

Utvisningshotad ateist riskerar förföljelse

Samhällsdebattören Khalid Saeeds förföljdes för sina ateistiska och islamkritiska åsikter i hemlandet Pakistan. Nu ska han utvisas från Sverige och den svenska och internationella humaniströrelsen engagerar sig i hans fall.

Du store Gud?

Utdrag ur Hitchens ”Du store Gud?”: En ny upplysning behövs

Intervju med Sverker Åström

Sverker Åström avled den 26 juni 2012. Här publiceras en intervju gjord av Sans chefredaktör Christer Sturmark för ett par år sedan, kanske den sista intervjun som gjordes med honom. Han berättar om sin ateistiska livsåskådning, sin kritik av Carl Bildt och sin syn på amerikansk utrikespolitik.

Forskare dåliga på att kommunicera

”Forskarvärlden misslyckas med kravet på öppenhet,” skriver Fredrik Söderling i DN. Vid sidan av forskning och utbildning ska akademiker enligt…

Irshad Manji dödshotad i Nederländerna

AMSTERDAM: Den 8 december stormades en debatt mellan den kanandensiska författaren Irshad Manji och den nederländske politikern Tofik Dibi av…