I Media

Hjärnan är mer än neuroner

Inom hjärnforskningen är neurologin på väg att ersätta psykologin, men den mänskliga frihetens förvirrande mångtydighet kan inte reduceras till materiell deter­minism, skriver David Brooks i Dagens Nyheter.

Ondskan har inget särskilt skallmått

Återigen är teorier om människans medfödda ondska i svang. Vad hände med den fria viljan? Ann Heberlein drar en linje mellan 1700-talets skallmätning, Konrad Lorenz djurstudier och 2000-talets hjärnforskning.

Har fysiken gjort både religion och filosofi överflödiga?

Om fysiken kan förklara allt inklusive universums uppkomst, behövs religion och filosofi då? Lawrence Krauss har rört om i grytan med provokativa uttalanden som att filosofin inte gjort några framsteg på 2 000 år. Han intervjuas i the Atlantic.

Lone Frank medverkar i SR:s Kropp och själ

Den 1-3 mars 2012 besökte den danska vetenskapsjournalisten Lone Frank Stockholm i samband med utgivningen av Mina vackra gener. Nu medverkar hon i Sveriges Radios program Kropp och själ.

Därför är jag en rationalist

I denna essä beskriver filosofen och nobelpristagaren Bertrand Russell rationalismen som idé, och varför denna idé är kanske den viktigaste i mänsklighetens historia. Texten är publicerad under CC-licens.

Konst och neurovetenskapens begränsningar

Vad är konst? Vad säger konst om människans natur? Har det nya vetenskapliga fältet ”neuroestetik” lyckats producera några resultat eller famlar vetenskapen i blindo på detta område?

Bokutdrag: Kort om spelteori

Spelets regler Vad handlar spelteori om? Min fru hade rest bort över dagen till en trevlig konferens i Toscana, när…