I Media

The Hitch

Dokumentär om Christopher Hitchens.

En sokratisk dialog

Lyssna till hur filosofen Rebecca Newberger Goldstein, i sokratisk anda, sakta men säkert övertygar psykologen Steven Pinker, att rationellt tänkande är nyckeln till den mänskliga moralens utveckling. Dialogen är inspelad live på TED talks och har sedan animerats.

Om Big Bang och alltings början. Eller?

Har universum en början eller har det alltid funnits? Det verkar som om det har funnits en startpunkt för det universum vi lever i, men hur kan nåt komma ur ingenting?
Vi vet inte hur allt fungerar eller hänger ihop, men vi kan prata om det vi vet. Här är en förenklad animering om Big Bang och universum.

Varför känner vi empati?

Varför känner vi empati? Hur påverkar sömnbrist vårt humör? Gustav Nilsonne, medicine doktor i kognitiv neurovetenskap, förklarar hur vår fantastiska hjärna fungerar och vad som händer inom hjärnforskningen just nu.

Peter Robinson minns Christopher Hitchens

Uncommon Knowledge’s programvärd minns sin gode vän, journalisten och författaren Christopher Hitchens, med höjdpunkter från intervjuerna om marxism, Vietnamkriget, kriget mot terrorism och den amerikanska vänsterns historia.

Världen ur en annan synvinkel

Entreprenören Dan Berkenstock om hur han och hans team tog fram en billig och lätt satellit, som kan fotografera världen på ett helt nytt sätt.

Sunt förnuft hos grottmänniskan

Vårt sunda förnuft utvecklades för att hantera vårt dagliga liv i naturen. Därför kan det ibland vara svårt att förstå sig på nutidens avancerade vetenskapliga framsteg. Men det är just det som är det fina med forskning, att utmana vår intuition och vidga våra vyer, menar Lawrence Krauss.

Ditt innersta jag

Varifrån kommer jagkänslan? Hur kan vi veta vilka vi är? I denna BBC-dokumentär tar professor Marcus du Sautoy oss med på resan efter svaren, bland annat genom en utanför-kroppen-upplevelse.