I Media

Rymdresan som interaktiv läsupplevelse

Sverige första astronaut Christer Fuglesang har sedan 2010 skrivit sex barnböcker där sagan möter fakta i vetenskapsäventyr. Den första boken…

»Det har varit en svår kamp emellanåt«

”Decennier av tunga utredningsuppdrag samt toppositioner inom Socialstyrelsen, Statens medicinsk-etiska råd och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har…