I Media

ny upplysning på agendan

”Den andra delen av Sturmarks bok är en mycket intressant genomgång av debatten kring religionens roll i det moderna samhället….

Äkta Robotar recenseras i GP

”Linda Johansson lyfter bland annat automatiseringens betydelse för arbete och för krig. Essän innehåller frågor som: Vad händer med arbetslivet…

Jonas Thente skriver om Njutning

Den mest fascinerande kulturhistorien är ofta den med naturvetenskapliga förtecken. Den lundensiska professorn i bioorganisk kemi Ulf Ellervik är en…