I Media

»Det har varit en svår kamp emellanåt«

”Decennier av tunga utredningsuppdrag samt toppositioner inom Socialstyrelsen, Statens medicinsk-etiska råd och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har…

Hur bevarar vi minnet av Förintelsen?

I århundraden har judar trakasserats, förföljts, fördrivits, bestulits och mördats. Auktoritära regimer, religiösa fanatiker och irrationella ressentiment med etniska förtecken…

Tio år i upplysningens tjänst

JUBILEUM. ”Det är folkbildningsidealen som ligger i botten.” Elin Stadenberg intervjuar Christer Sturmark, chefredaktör för tidskriften Sans vilken nu fyller…

Matematik för bättre beslut

”Hur kan algoritmer användas för att göra samhället bättre? Budskapet i Algoritmmakaren är att rätt utformade algoritmer kan fungera som smarta…