Klubb Apollo

Klubb Apollo: Den goda människan

Människans förmåga till ondska tycks gränslös och frammana en oanad kreativitet. Bor ondskan i oss alla? Är godhet något vi…

Klubb Apollo: Den goda människan

”Goodness is something chosen. When a man cannot choose he ceases to be a man.” ― Anthony Burgess, A Clockwork…

Klubb Apollo: Tro och vetande 2.0

”Om det man inte kan tala, därom måste man tiga.” – Ludwig Wittgenstein, ur Tractatus logico-philosophicus Finns det en motsättning…