Video

Fördjupa dig i vår tids stora frågor – från banbrytande ny forskning till etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer. Ta del av våra samtalsserier, tidlösa konversationer med Sveriges och världens främsta tänkare.

Boklansering: Demokratiparadoxen

 Hur demokratiskt kan ett samhälle vara? Finns det mer eller mindre demokratiska system? I demokratiska samhällen utgår vi från…