Video

Fördjupa dig i vår tids stora frågor – från banbrytande ny forskning till etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer. Ta del av våra samtalsserier, tidlösa konversationer med Sveriges och världens främsta tänkare.

»Ryska krigsskepp – dra åt helvete!«

 Fackscenen presenterar antologin »Ryska krigsskepp – dra åt helvete« om invasionen av Ukraina och frågan om försvarsvilja internationellt och…

Nationalstaten – ett försvarstal

Nationalismen som politisk ideologi har en mörk historia, men begreppet är vida omtvistat och föga entydigt. Finns det fler sätt…