Video

Fördjupa dig i vår tids stora frågor – från banbrytande ny forskning till etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer. Ta del av våra samtalsserier, tidlösa konversationer med Sveriges och världens främsta tänkare.

Klubb Apollo: Den goda människan

Människans förmåga till ondska tycks gränslös och frammana en oanad kreativitet. Bor ondskan i oss alla? Är godhet något vi…

Klubb Apollo: Tro och vetande 2.0

”Om det man inte kan tala, därom måste man tiga.” – Ludwig Wittgenstein, ur Tractatus logico-philosophicus Finns det en motsättning…

Klubb Apollo: Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma

“Du kan göra det du vill men i varje givet ögonblick i ditt liv kan du endast vilja en bestämd sak och absolut ingenting annat än den saken.”

Arthur Schopenhauer, ur Om viljans frihet

Är idén om att vi är självständiga individer med en fri vilja förenlig med den kunskap vi har om människan idag?