I Media

Nära döden, långt från Gud

Dystert och uppgivet, men också trotsigt, briljant och nyfiket funderar ateisten Christopher Hitchens över döden som idé och konkret verklighet.

Recension: Dödsdans på pränt

Det är fascinerande att följa Hitchens genom sjukdomsprocessen, han har en unik förmåga att analysera även denna extrema situation, ofta…

Välkommen vetenskaplig kritik av Bibeln

Historikern Lennart Lundmark försöker här göra den kritiska bibelbildning tillgänglig på nytt som på 1800-talet i alla fall var någorlunda…

Jesus, vilken röra!

I Tvivlarens guide till Nya Testamentet undersöker historikern Lennart Lundmark kristendomens källtexter, ur ett mycket religionsskeptiskt perspektiv.

Rebellen Gorbatjov

Fortfarande rebell, Michail Gorbatjov, 82, talar om Putins Ryssland, sitt eftermäle och Raisa – hustrun han älskade och förlorade. Intervju…

Neandertalaren i oss

De flesta har lite neandertalare i sig. I Svante Pääbos ”Jakten på våra uråldriga gener”, som snart kommer ut i…